ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ(ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ)

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Leave a comment  

ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ(ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διάστρεμμα της ποδοκνημικής αρθρώσεως ονομάζεται η τραυματική ρήξη διαφόρων συνδέσμων της αρθρώσεως, αλλά χωρίς κάταγμα στα οστά. Ενίοτε όμως, ένα διάστρεμμα της ποδοκνημικής συνυπάρχει με κάταγμα οστού, οπότε πρόκειται για μικτή τραυματική βλάβη.

Στην νεοελληνική καθομιλουμένη το «διάστρεμμα» αποκαλείται «στραμπούληγμα» ή «στραμπούλισμα».

Τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής αρθρώσεως διακρίνονται κλινικώς σε τρεις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Η στατιστική κατανομή ανάμεσα στις τρεις ομάδες είναι πρακτικά αδύνατη, γιατί συνήθως οι ασθενείς με διάστρεμμα πρώτου βαθμού δεν πάνε στο γιατρό και αυτοθεραπεύονται. Κατ’ εκτίμηση όμως, υπολογίζεται ότι το 80% είναι πρώτου βαθμού, το 15% είναι δευτέρου βαθμού και το 5% είναι τρίτου βαθμού.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ

Το διάστρεμμα είναι η συχνότερη κάκωση της ποδοκνημικής. Μπορεί να συμβεί όταν κατεβαίνετε τη σκάλα ή όταν περπατάτε στο δρόμο. Τα περισσότερα διαστρέμματα προκαλούνται μετά από βίαια, επώδυνη στροφή του ποδιού προς τα έσω.

Με αυτό τον τρόπο οι σύνδεσμοι της άρθρωσης διατείνονται και είναι δυνατό να κοπούν πλήρως. Ανάλογα με το πόσοι σύνδεσμοι έχουν τραυματιστεί και ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης το διάστρεμμα μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 βαθμούς αυξανόμενης βαρύτητας

Ο συνήθης μηχανισμός τραυματισμού είναι ο υπτιασμός και η ανάσπαση του έσω χείλους της ποδοκνημικής. Ως αποτέλεσμα του τραυματισμού οι διάφορες μοίρες του έξω πλαγίου συνδέσμου είναι δυνατό να υποστούν διάταση, μερική ή ολική ρήξη.

Η ποδοκνημική εμφανίζει οίδημα (πρήξιμο) σχεδόν αμέσως μετά το γύρισμα του ποδιού. Το οίδημα είναι συνήθως σοβαρότερο στην έξω πλευρά της ποδοκνημικής και μπορεί να συνοδεύεται από τη δημιουργία αιματώματος.

Ταυτόχρονα η κίνηση του άκρου είναι επώδυνη ή και αδύνατη.

 

Η ταξινόμηση των διαστρεμμάτων έχει ως εξής:

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ 2ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ 3ΟΥ  ΒΑΘΜΟΥ

Σημείο  ευαισθησίας

πρόσθιος

αστραγαλο-περονιαίος

πρόσθιος αστραγαλο-

περονιαίος+

πτερνοπερονιαίος

πρόσθιος αστραγαλο-

περονιαίος+

Πτερνοπερονιαίος+

οπίσθιος  αστραγαλο-περονιαίος

Οίδημα-Αιμάτωμα

Λίγο και τοπικό

Μέτριο και τοπικό

Πολύ και διάσπαρτο

Ικανότητα φόρτισης

Πλήρης ή μερική

Δύσκολα χωρίς πατερίτσες

Αδύνατον χωρίς πατερίτσες

Συνδεσμική βλάβη

Διάταση

Μερική ρήξη

Πλήρης ρήξη

Αστάθεια

Καθόλου

Καθόλου ή μικρή

Ξεκάθαρη

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η κλινική εικόνα των διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής ποικίλει σε βαρύτητα ανάλογα με το στάδιο της βλάβης, αλλά και από το πόσο χρονικό διάστημα πέρασε από τον τραυματισμό. Η πιο απλή περίπτωση διαστρέμματος είναι να «γυρίσει» σε κάποιον το πόδι ελαφρά όταν περπατά και να συνεχίσει το βάδισμα ανενόχλητος, και η βαρύτερη περίπτωση είναι να γίνει ολική ρήξη ομάδας συνδέσμων με μεγάλο αιμάτωμα, που ενίοτε φτάνει τα 500ml. Ο ασθενής είναι είτε αθλητής που υφίσταται μια στροφική βλάβη στην ποδοκνημική άρθρωση, είτε εργαζόμενος, είτε ένας απλός βαδίζων. Τα συμπτώματα είναι   πόνος, οίδημα (πρήξιμο), αιμάτωμαεκχυμώσειςδυσκαμψία, και χωλότητα (ο ασθενής δεν μπορεί να βαδίσει εύκολα) .

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Στις περισσότερες περιπτώσεις το διάστρεμμα  ποδοκνημικής  θεραπεύετε με τη κατάλληλη φυσικοθεραπεία . Η επιτυχία της θεραπείας  εξαρτάτε σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία του ασθενή με τον φυσικοθεραπευτή . Πολύ βασικό είναι η αποφυγή των δραστηριοτήτων που αυξάνουν τα συμπτώματα . Αυτό βοηθά το σώμα μας να επουλώσει τους τραυματισμένους ιστούς . Σταδιακά με την μείωση των συμπτωμάτων επιστρέφουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες  πάντα με την καθοδήγηση του φυσιοθεραπευτή μας . Όσο πιο  γρήγορα ξεκινήσει το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας τόσο πιο γρήγορο και μόνιμο θα είναι το αποτέλεσμα. Ο ασθενής μπορεί να καθορίσει αν κάποια δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει περεταίρω βλάβη στους συνδέσμους .Η θεραπεία του διαστρέμματος  ποδοκνημικής  για τις 48 -72 ώρες σκοπό έχει να μειώσει την αιμορραγία , το πρήξιμο και την φλεγμονή .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Brody David & Frank Netter: Running Injuries, εκδόσεις Ciba Geigy, USA, 1987.
  2. Crenshaw A.H.: Campbell’s Operative Orthopaedics, Εκδόσεις Mosby, USA, 1987
  3. Graham Appley & Louis Solomon: Appley’s System of Orthopedics and Fractures, London, 1993.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΜΤ

 

 

physiocosmos’ editor-Κουτσουραδής Αθανάσιος

Add a Comment